เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
ติดต่อผู้ดูแลระบบที่ satit@mhesi.go.th
 Untitled Document
ความก้าวหน้าในการส่งข้อมูล
ตารางอ้างอิง
ดาวน์โหลดเอกสาร
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ติดต่อ
การเผยแพร่ข้อมูล : รายงานข้อมูลโรงเรียนสาธิตเชิงสถิติข้อมูล เว็บไซต์ระบบเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา info.mhesi.go.th
ก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ ให้ทำการ Encoding ตัวอักษรในไฟล์โดยให้เลือกเป็น UTF-8 ก่อน แล้วจึงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ หรือในกรณีที่นำเข้าข้อมูลในระบบแล้ว ถึงขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลแต่ไม่ปรากฏ Field ข้อมูลที่เป็นภาษาไทย ให้แก้ไขโดยก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลในระบบนั้นให้ทำการ Encoding ตัวอักษรในไฟล์โดยให้เลือกเป็น UTF-8 แล้วจึงนำเข้าข้อมูลสู่ระบบอีกครั้ง โดยสามารถดูขั้นตอนการ Encoding UTF-8 ได้ที่เมนู ดาวน์โหลดเอกสาร ==> คู่มือการใช้ MS Excel หรือ คู่มือการใช้ MS Access
ดูทั้งหมด